ریمپ ماشین

 

icon2
icon2

ریمپ (remap) تنطیماتی نرم افزاری است که به جای نرم افزار کامپیوتر خودرو ( ECU) قرار می گیرد.ریمپ،خودرو را برای رسیدن به حداکثر راندمان آماده می کند. مپ ایسیو (کامپیوتر) به طور کامل موتور خودرو را تحت کنترل دارد و وقتی ریمپ ایسیو جایگزین آن شود تاثیرات بسیار چشمگیر و محسوسی در شتاب، مصرف سوخت، حذف ناک و . . . ایجاد خواهد شد. ECU ایسیو، یک رایانه کوچک است که کارکرد موتور را کنترل می کند. سازندگان خودرو از طریق تنظیم نرم افزار ایسیو موتور را کالیبره می کنند. این تنظیمات قبل از عرضه وسیله نقلیه در بازار انجام میشود. در تنظیمات نرم افزاری ایسیو باید شرایط آب و هوایی، قوانین و محدودیت ها و کیفیت متفاوت سوخت در نظر گرفته شود که این کار با ریمپ ماشین شما امکان پذیر است. ریمپ می تواند خودرو را با شرایط آب و هوایی منطقه و کیفیت سوخت کشورهای مختلف سازگار کند، بنابراین بعد از ریمپ مصرف سوخت کاملا بهینه شده و کاهش خواهد داشت ، شتاب خودرو بهتر می شود و ناک هم رفع می گردد.

برای انجام خدمات ریمپ ماشین با مجتمع خدمات حرفه ای اسپارک در ارتباط باشید.

ریمپ
icon1

مجتمع خدمات حرفه ای خودرو اسپارک