سیستم هیدرولیک

 

icon2
icon2

سیستم فرمان برقی هیدرولیک یک سیستم لوپ بسته است که از مایعات هیدرولیک (روغن هیدرولیک) تحت فشار برای تغییر زاویه چرخ های جلو بر اساس زاویه فرمان استفاده می کند.

این سیستم شامل یک پمپ هیدرولیک است که توسط کمربند، سوپاپ ها، سیلندر، مخزن و یک مکانیزم کنترل شونده توسط راننده (جعبه دنده شامل چرخ دنده ها و فرمان) هدایت می شود. برای انجام خدمات سیستم هیدرولیک با مجتمع خدمات حرفه ای اسپارک در ارتباط باشید.

هیدرولیک
icon1

مجتمع خدمات حرفه ای خودرو اسپارک