سیستم ABS ماشین

 

icon2
icon2

ABS به معنای سیستم ترمز ضد قفل، یک ویژگی ایمنی است که از قفل شدن چرخ ها هنگام ترمزگیری و لغزش خودرو جلوگیری می کند.

ABS از حسگرهای کامپیوتری و شیرهای برقی تشکیل شده است که سرعت چرخ را کنترل می کنند. ABS زمانی که چرخ ها هنگام گرفتن ترمز اضطراری، قفل می شوند، نیروی کافی برای حفظ کشش با سطح جاده را آزاد می کند. به عنوان دیگر وظیفه ترمز ABSمی توان گفت که به رانندگان اجازه می دهد تا با تغییر فشار ترمز، کنترل بیشتری بر خودرو داشته باشند.

بدون سیستم ترمز absاحتمال لغزش و واژگونی خودرو و از دست دادن کنترل فرمان بسیار افزایش می یابد. ABS به ویژه برای کنترل سرعت چرخ ها در سطوح لغزنده مهم است. با این حال، ABS لزوماً فاصله توقف خودرو را کوتاه نمی کند.

در بیشتر سطوح، خودروی مجهز به ترمز ای بی اس احتمالا سریعتر از خودروی بدون ABS متوقف می شود. اما در سطوح لغزنده، ABS فعال شده با ترمز شدید ممکن است فاصله توقف را افزایش دهد و در عین حال به رانندگان اجازه می دهد تا کنترل فرمان را حفظ کنند.

برای انجام خدمات تعمیر سیستم ABS ماشین با مجتمع خدمات حرفه ای اسپارک در ارتباط باشید.

ترمز ABS
icon1

مجتمع خدمات حرفه ای خودرو اسپارک